Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 …

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม... อ่านต่อ

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ทรงพระจริญ

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ทรงพระจริญ

อ่านต่อ

ประมวลภาพงานกีฬาต้านยาเสพติด"ตะคุเกมส์ ครั้งท…

ประมวลภาพงานกีฬาต้านยาเสพติด"ตะคุเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประมวลภาพกีฬาต้านยาเสพติด "ตะคุเกมส์" ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2 เมษายน 2566 ทางทีมงานทุก... อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจร…

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566  หลักสูตร "การวิเคราะหฺ์ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง"

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการท... อ่านต่อ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แบบฟอร์มเอกสาร
  • อื่น ๆ

 ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565

 

วันอังคารที่ 23  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 13.00 น. นายนพพร หีบสระน้อย นายก อบต.ตะคุ พร้อมด้วย รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. เลขานายก อบต.ได้เข้าร่วมประชุม

“การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565” ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประจำอำเภอปักธงชัย   โดยมีนายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม

แผนที่อบต